Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας). Η συνολική επένδυση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 178 εκατ. ευρώ.

 

 

Παράταση για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ ανακοινώθηκε παράταση κατά 45 ημέρες για την υποβολή ΗΤΚ , δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, του προγράμματος Εξοικονομώ 2023, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου.

https://ypen.gov.gr/exoikonomo-2023-paratasi-gia-tin-ypovoli-tis-ilektronikis-taftotitas-ktiriou/

 

 

Β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα αποκλειστικά για την εισοδηματική κατηγορία 1.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 7 Φεβρουαρίου 2024 έως και 29 Μαρτίου 2024.

 

 

Στην ενότητα «Αποτελέσματα Αξιολόγησης» έχουν αναρτηθεί τα αρχικά αποτελέσματα κατάταξης των υποβληθεισών αιτήσεων του Α’ κύκλου

Σύνδεση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Επιλογές Σύνδεσης

 

Σύνδεση ως Εγγυητής

 

 
 
 

Γραμμή εξυπηρέτησης (Δε-Πα, πλην εορτών και αργιών):

Πολιτών (09.00-17.00) 218 2184829 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoikonomo2023@prv.ypeka.gr

Μηχανικών (10.00-14.00) 210 4441200 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tee.eco.helpdesk@central.tee.gr