Επιστροφή

1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/94640/1246/15.09.2023 (ΦΕΚ Β’ 5530) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά την 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”» (Β’ 5229).

Με την 1η τροποποίηση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τίθεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία η 15η Νοεμβρίου 2023.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.