1η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»
19/09/2023

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023»
12/09/2023

Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
09/06/2023

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών
09/06/2023

Βοηθητική εφαρμογή υπολογισμού αρχικής βαθμολογίας αίτησης
09/06/2023