Επιστροφή

2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/11755/91/01.02.2024 (ΦΕΚ Β’ 821) κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στην 2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”» (Β’ 5229).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Στις βασικές αλλαγές είναι ότι:

  • Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος.
  • Δημιουργείται Β’ κύκλος υποβολής αιτήσεων, αποκλειστικά για αιτούντες που κατατάσσονται στην 1η εισοδηματική κατηγορία, με περίοδο υποβολής από 7/2/2024 έως και 29/3/2024.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.