Επιστροφή

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι, το κόστος των παρεμβάσεων θα καταχωρείται στα πεδία της αίτησης, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Προς υποβοήθηση των αιτούντων, έχει δημιουργηθεί απόσπασμα του Οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος (κεφάλαιο 4.1) όπου έχουν μετατραπεί τα ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (Πίνακας 4.1.1) και πλέον εμφανίζονται χωρίς ΦΠΑ 24%, δηλαδή με την καθαρή τους αξία.

Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της πρότασης παρεμβάσεων θα γίνεται υποχρεωτικά από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή , ο οποίος θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως χρήστης στο Πληροφοριακό σύστημα.

Για να κατεβάσετε το απόσπασμα του Οδηγού πατήστε εδώ