Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο πλήρης και ανανεωμένος κατάλογος των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

http://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view